Kateřina Lipanová
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

K zásadní změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat

Jurisprudence 4/2020 Rubrika: Diskuse Str.: 35-44

Klíčová slova: Úmluva o ochraně osobních údajů č. 108, pozměňovací protokol, ochrana osobních údajů v rámci Rady Evropy, evropský standard ochrany osobních údajů, ochrana osobních údajů, základní zásady ochrany osobních údajů

Abstrakt: Význam a dopad mezinárodního práva v oblasti ochrany osobních údajů v posledních letech nezaslouženě zůstává ve stínu práva Evropské unie. Veřejnost často přehlíží také vzájemné působení mezinárodního práva a práva Evropské unie, které velmi dobře odráží vývoj Úmluvy č. 108, zejména její aplikace a změny. Článek toto vzájemné působení právních regulací v oblasti ochrany osobních údajů reflektuje zejména v souvislosti s konkrétními změnami Úmluvy č. 108, jež přinesl pozměňovací protokol (CETS No. 223).


Stáhnout