Richard Král
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

K řešení kompetenčních střetů mezi ústavními soudy členských států EU a Soudním dvorem EU

Jurisprudence 5/2022 Rubrika: Články Str.: 26-33

Klíčová slova: Doktrína ultra vires, kompetenční arbitr v EU, kompetenční kompetence v EU, kompetenční konflikt, Soudní dvůr EU

Abstrakt: Článek je příspěvkem do akademického diskursu v EU ohledně toho, jak řešit případné kompetenční střety mezi ústavními členských států EU a Soudním dvorem EU. Tento diskurs dostal mimořádný impuls v návaznosti na rozhodnutí ve věci Weiss, v němž německý Spolkový ústavní soud poprvé ve své rozhodovací praxi uplatnil doktrínu ultra vires ve vztahu k rozhodování EU. V článku je argumentováno, že při řešení předmětných kompetenčních střetů by v žádném případě neměly mít poslední slovo ani SD EU ani jednotlivé vrcholné soudy členských států EU. V článku je podpořena idea zavedení institutu unijního kompetenčního super arbitra. Takovýto super arbitr, ať už soudního nebo mimosoudního charakteru, by ale měl být složen ze zástupců všech členských států (i když nikoliv nezbytně jenom z těchto zástupců) a měl by rozhodovat pouze absolutní většinou zástupců členských států v něm. Jinak by totiž došlo k příliš silnému prolomení společného kompetenčně kompetenčního monopolu členských států EU.


Stáhnout