Martin Kopecký
Pracoviště autora: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

K právní povaze výtky drobných nedostatků osobě podléhající kárné odpovědnosti

Jurisprudence 3/2016 Rubrika: Články Str.: 11-19

Klíčová slova: kárné řízení; výtka drobných nedostatků; kárný trest

Abstrakt: Orgány, které vykonávají dohled nad osobami, které podléhají kárné odpovědnosti, tedy nad soudci, státními zástupci, soudními exekutory, notáři a státními zaměstnanci, jsou oprávněny podat vůči těmto osobám kárnou žalobu a zahájit kárné řízení. Kárné řízení může skončit kárným trestem, např. uložením důtky, peněžitého postihu či odvoláním z funkce. V případě drobných nedostatků v činnosti kontrolovaných osob mohou příslušné orgány vyřídit věc tak, že nedostatky neformálně vytknou, aniž by zahájily kárné řízení. S ohledem na základní pravidla práva na spravedlivý proces a soudní kontroly výkonu státní správy se přiklonila judikatura k tom, že neformální výtka vytváří překážku ne bis in idem pro zahájení formálního kárného řízení a že postižené osoby se mohou proti výtce bránit žalobou ve správním soudnictví. Článek rozebírá právní povahu výtky drobných nedostatků a možnosti soudní ochrany osob, kterým byla výtka uložena.


Stáhnout