Iva Šťavíková Řezníčková | doktorandka Právnické fakulty Masarykovy Univerzity, Brno

K povinnosti posoudit úvěruschopnost spotřebitele

Jurisprudence 3/2015 Rubrika: Články Str.: 36-41

Klíčová slova: spotřebitel, úvěruschopnost, neplatnost, důkazní břemeno

Abstrakt: Článek se zabývá otázkami souvisejícímí s povinností poskytovatele úvěru posoudit úvěruschopnost spotřebitele. Autorka se zaměřila na analýzu obsahu této povinnosti a nesení důkazního břemene, a to v kontextu rozsudku Soudního dvora EU ve věci CA Consumer Finance SA proti Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, Florianu Bonatovi. V poslední části článku je věnován prostor soukromoprávním následkům spojených s poskytnutím úvěru při porušení povinnosti ověřit úvěruschopnost spotřebitele, kdy ustanovení § 9 zákona o spotřebitelském úvěru uvádí, že takové smlouvy jsou neplatné. V této souvislosti autorka interpretuje ustanovení nového občanského zákoníku zakotvující neplatnost právního jednání.


Stáhnout