Ondřej Sváček

K poměru kogentních norem a jurisdikčních imunit státu: Reflexe rozsudku Mezinárodního soudního dvora

Jurisprudence 2/2013 Rubrika: Články Str.: 10-16

Klíčová slova: kogentní norma, jurisdikční imunita, Mezinárodní soudní dvůr, závažná porušení lidských práv

Abstrakt: Předkládaný článek se věnuje problematice vzájemného poměru jurisdikčních imunit státu a závažného porušení kogentních pravidel mezinárodního práva. Dlouhodobá a rozsáhlá odborná diskuze byla obohacena rozhodnutím Mezinárodního soudního dvora v kauze Německa a Itálie, které bylo vydáno v únoru 2012. Článek se zabývá časovým, místním a věcným aspektem problematiky vztahu jurisdikčních imunit státu a závažného porušení lidských práv – kogentních pravidel mezinárodního práva.


Stáhnout