Karel Beran, Jiří Hrádek
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

K čemu se vztahuje a co zahrnuje nedbalost v soukromém právu

Jurisprudence 1/2017 Rubrika: Články Str.: 14-24

Klíčová slova: nedbalost, zavinění, protiprávnost, civilní odpovědnost, subjektivní odpovědnost, český právní řád, občanský zákoník

Abstrakt: Nový občanský zákoník nově vymezuje celou řadu právních pojmů a institutů a jedním z nich je v oblasti deliktního práva problematika nedbalosti a domněnky nedbalosti, která je s tím úzce spojena. Zatímco o existenci domněnky nedbalosti zřejmě nikdo nepochybuje, zda občanský zákoník také vymezuje pojem nedbalosti, je již sporné. V okamžiku, kdy občanský zákoník stanoví, že se „něco má za to“, je třeba položit si nutně otázku, zda tím zároveň také stanoví, „co se má za to“, tj. co se má za to, že nedbalost v soukromém právu vlastně je. Cílem tohoto článku je proto vyjasnit, co je to „nedbalost“ v soukromém právu, k čemu se vztahuje, jakož i to, zdali porušení povinností stanovených zákonem znamená samo o sobě nedbalé chování.


Stáhnout