Karel Svoboda

K čemu bude dobré předběžné prohlášení

Jurisprudence 7/2013 Rubrika: Články Str.: 17-22

Klíčová slova: předběžné prohlášení, občanský zákoník, autonomie vůle, opatrovnictví

Abstrakt: S účinností nového občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) bude do českého právního řádu zaveden institut tzv. předběžného prohlášení. Předkládaný článek kriticky analyzuje jeho normativní podobu a pokouší se odhadnout, jak předběžné prohlášení zafunguje v praxi. Autor se rovněž pokouší vyrovnat se dvěma na první pohled protichůdnými zásadami, na nichž je nový civilní kodex založen. Prvním z nich je princip co nejvyšší míry respektu k vůli a přáním opatrovance, druhým je princip, podle něhož je především věcí opatrovníka, aby prosadil nejlepší zájem opatrovance, a to bez ohledu na jeho vůli.


Stáhnout