Zdeněk Kühn
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Judikatura v oblasti diskriminace podle zákona na ochranu spotřebitele

Jurisprudence 1/2023 Str.: 35-42

Klíčová slova: diskriminace, diskriminace na základě věku, cizinci, ochrana spotřebitele.

Abstrakt: Tento článek se zaměří na zákaz diskriminace podle českého zákona na ochranu spotřebitele a na příklady využití zákazu diskriminace při postihu podnikatelů podle tohoto zákona. Nejprve se zabývá pojmem diskriminace v obecné rovině, poté se věnuje specifikům diskriminace podle zákona na ochranu spotřebitele a judikatuře, která se podle tohoto zákona vytvořila. Zvláštní pozornost pak věnuje diskriminaci cizinců (známý případ diskriminace Rusů v hotelu Brioni) a diskriminaci na základě věku (nevpuštění dětí do některých restaurací a lázní).


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout