Pavel Mates

Jiné prameny práva

Jurisprudence 1/2013 Rubrika: Články Str.: 22-27

Klíčová slova: prameny práva, judikatura, ústavní soud

Abstrakt: Dlouhá léta převládalo u nás mínění, že existují toliko dva prameny práva: normativní právní akty, právní předpisy a normativní smlouvy. Zásadní přelom nastal v tomto ohledu v 90. letech minulého století. Diskutováno je předně o významu judikatury jakožto pramene práva, a ačkoli tu není dosaženo oficiálního uznání, nelze pochybovat, že via facti tento význam má, především pokud jde o rozhodnutí obou nejvyšších soudů. Specifické postavení má judikatura Ústavního soudu, který vystupuje v roli negativního zákonodárce a současně jeho závěry jsou závazné erga omnes, což nepochybně platí pro výrokovou část.


Stáhnout