Richard Král
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Je unijní povinnost k eurokonformnímu výkladu i ústavní povinností?

Jurisprudence 4/2016 Rubrika: Články Str.: 15-20

Klíčová slova: eurokonformní výklad, ústavní povinnost, Ústavní soud ČR

Abstrakt: Článek se zabývá otázkou, jestli unijně právní povinnost k eurokonformnímu výkladu je i českou ústavní povinností, a tedy součástí ústavního pořádku ČR. Tuto otázku aktuálně nastoluje loňský problematický nález Ústavního soudu ČR III. ÚS 1996/13 ze dne 16. 7. 2015 ve věci Generali Pojišťovna. V článku se v kontextu kritické analýzy tohoto nálezu podává, že Unijní povinnost k eurokonformnímu výkladu je třeba chápat jako ústavně konformní (články 1 odst. 2 a 10a odst. 1 Ústavy aprobovanou) unijní povinnost, jež není součástí ústavního pořádku ČR.


Stáhnout