Tristan Florian
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Je na čase opustit pojem „právní věda“

Jurisprudence 2/2023 Rubrika: Články Str.: 33-40

Klíčová slova: právní věda, problém demarkace, právní nauka

Abstrakt: Text se kriticky zabývá pojmem „právní věda“. Autor poukazuje na to, že se pojem „právní věda“ v českém prostředí používá v jiném významu než jeho cizojazyčné obdoby v zahraniční literatuře – zatímco v české literatuře označuje veškeré zkoumání práva, v německé („Rechtswissenschaft“) pouze teoretické a v anglické („legal science“) zase většinou slouží k označení raně pozitivistické teorie v pojetí německé historické školy. Text následně upozorňuje na problém demarkace a uvádí, že různé dílčí disciplíny, ze kterých se česky pojímaná „právní věda“ skládá, nemusí být nutně přijímané jako vědy. Právě kvůli víceznačnosti pojmu a problému demarkace autor navrhuje přestat pojem „právní věda“ používat. Místo něj navrhuje pojem „právní nauka“, který se s uváděnými problémy nepotýká.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout