Martin Štefko
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Je kolektivní smlouva soukromoprávním jednáním?

Jurisprudence 5/2017 Rubrika: Články Str.: 28-34

Klíčová slova: kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouva, odborová organizace

Abstrakt: Článek se věnuje otázce, jaké postavení mají v právu kolektivní smlouvy. Tato otázka, která měla svůj význam už od vzniku českého pracovního práva na začátku 19. století, se v současné době znovu stala předmětem zájmu. Hlavním důvodem není jen nedávná rekodifikace soukromého práva, která znovu otevírá dříve již částečně vyřešenou otázku míry samostatnosti úpravy pracovního práva, ale také nový zákon o státní službě a zkušenosti s fungováním vlády v rámci kolektivního vyjednávání. V roce 2016 vláda využila kolektivní smlouvy vyššího stupně k tomu, aby vyloučila působnost zákona, o rok později zas došlo k neformálnímu zákazu kolektivního vyjednávání na základě pochybných argumentů o zvláštních výsadách vlády.


Stáhnout