David Kosař, Jan Petrov
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Jak vybrat „případy“ do případové studie a pracovat s nimi v právu: poznatky z výzkumu na pomezí práva a politologie

Jurisprudence 6/2016 Rubrika: Články Str.: 21-30

Klíčová slova: případová studie; případ; výběr případů; metodologie; law and politics

Abstrakt: Tento článek se věnuje základním aspektům „case study přístupu“, který představuje jednu z možností, jak posílit teoretický potenciál výzkumu v právu. Nejprve vysvětlujeme, co je to „případ“ a jaké jsou možnosti zobecnění závěrů získaných podrobným studiem jednoho či několika málo případů. Hlavní část článku se pak zaměřuje na otázku výběru případů do teoreticky orientovaných jednopřípadových i vícepřípadových studií. Článek se vyslovuje ve prospěch teorií řízeného výběru případů a pojednává o pěti základních technikách takového výběru – jedná se o typický případ, nejsložitější případ, deviantní případ, nejpodobnější případy a nejodlišnější případy. U každé techniky pro ilustraci a lepší pochopení metodologických principů uvádíme příklady z výzkumů na pomezí práva a politologie.


Stáhnout