Jan Novotný
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Jak soudy informují o své rozhodovací činnosti? Srovnání vybraných soudů v oblasti veřejné prezentace svých rozhodnutí

Jurisprudence 1/2022 Rubrika: Články Str.: 12-25

Klíčová slova: prezentace soudních rozhodnutí, otevřená justice, komunikace s veřejností, tiskové zprávy

Abstrakt: Článek se zabývá problematikou veřejné prezentace soudních rozhodnutí. Základní tezí práce je, že by soudy měly o svých rozhodnutích aktivně, otevřeně a cíleně informovat veřejnost a média. První část práce je věnována rozboru podstatných aspektů aktivní prezentace rozhodovací činnosti soudů. Řeší se v ní především důvody, které justici vedou k tomu, aby aktivně informovala o svých rozhodnutích, přínosy a riziky otevřené komunikace soudů v této oblasti a prostředky, které k tomu mohou využívat. Druhá část sestává z vlastního výzkumu, který spočívá ve sběru dat týkajících se mediální strategií vybraných soudů v této oblasti. Veškeré takto zjištěné informace mezi sebou porovnávám a snažím se tak zjistit, v čem vykazují mediální strategie soudů v této oblasti podobnosti a v čem se naopak liší. Závěrečnou část tvoří úvahy nad tím, čím mohou být zjištěné odlišnosti způsobeny.


Stáhnout