Tomáš Friedel

Jak čeští soudci (ne)smí jednat? Praxe kárného soudu ve věcech kárných řízení se soudci v letech 2008-2014

Jurisprudence 1/2015 Rubrika: Články Str.: 15-23

Klíčová slova: profesní etika soudců, kárné řízení se soudci, kárný soud

Abstrakt: V článku jsou analyzována veškerá rozhodnutí vydaná ve věci kárné odpovědnosti soudců v České republice v období mezi léty 2008-2014. Autoři nejprve popisují, pro jaká jednání byli čeští soudci shledání vinnými, načež k nim přidávají i popisy soudcovského jednání, u něhož bylo vysloveno zproštění viny. Rozsahově menší část textu je věnována taktéž případům, ve kterých došlo k zastavení kárného řízení. V závěrečné části autoři shrnují výsledky analýzy a nabízejí jejich interpretaci. Čtenářům může článek posloužit jako informační přehled o kárné praxi v České republice.


Stáhnout