Jiří Kapras
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Institut majetkových přiznání jako opatření k předcházení střetu zájmů v kontextu judikatury Ústavního soudu

Jurisprudence 2/2023 Str.: 23-32

Klíčová slova: Střet zájmů; veřejní funkcionáři; majetková přiznání

Abstrakt: Článek se soustředí na ústavní kontext problematiky majetkových přiznání veřejných funkcionářů, především na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 38/17, rušící část zákona o střetu zájmů. Článek upozorňuje na jistá úskalí spojená s absencí zdrženlivosti na straně Ústavního soudu, která zapříčinila, že majetková přiznání nebyla po dobu více než jednoho a půl roku veřejnosti přístupná, a která zákonodárci do budoucna znemožnila stanovit, aby alespoň některé údaje vrcholných představitelů státu byly veřejnosti dostupné bez omezení, jako je tomu v některých jiných evropských státech. Článek také upozorňuje na upozaďovanou otázku zpřístupňování majetkových přiznání podle zákona o svobodném přístupu k informacím a dává ji do souvislosti s judikaturou Ústavního soudu k otázce zveřejňování platů ve veřejné správě. V závěru článek Ústavní soud nabádá k větší zdrženlivosti v otázkách, které představují dobrovolné sebeomezení nositele veřejné moci v zájmu větší transparentnosti jejího výkonu.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout