Jiří Novotný
Pracoviště autora: Fakulta právnická Západočeské univerzity

Informovanost jako obrana proti smluvní asymetrii

Jurisprudence 2/2024 Rubrika: Články Str.: 19-28

Klíčová slova: DCFR, informace, smlouva, smluvní asymetrie, smluvní právo, občanský zákoník

Abstrakt: Jedním ze základních cílů EU je zajistit, aby všichni spotřebitelé v Unii, bez ohledu na to, kde žijí, cestují nebo nakupují, mohli požívat společné vysoké úrovně ochrany před riziky a hrozbami, pokud jde o jejich bezpečnost a ekonomické zájmy, a posílit schopnost spotřebitelů chránit své vlastní zájmy. Společný cíle členských států je následně realizován v podobě právních norem na ochranu spotřebitele, jež je považován za „slabší smluvní stranu“. Důraz na ochranu slabší smluvní strany je však některými autory považován za riziko, a to z důvodu možné přeměny současných principů smluvního práva (zejména principu smluvní svobody) v nový systém práva, kde ochrana slabší smluvní strany nebude výjimkou jen pro určité případy, ale základní (novou) rovinou smluvního práva. Článek v této souvislosti poukazuje na odlišný přístup při tvorbě smluvních pravidel mezi naším zákonodárcem v rámci občanského zákoníku a autory Draft Common Frame of Reference. Cílem předkládaného článku je odpověď na otázku, zda a jakým způsobem by bylo možné zabránit tvorbě zákonných výjimek pro jen některou ze smluvních stran.


Stáhnout