Karel Svoboda
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Imise pocházející z úředně schválené stavby

Jurisprudence 1/2016 Rubrika: Diskuse Str.: 37-41

Klíčová slova: imise, stavební povolení, provoz závodu

Abstrakt: Článek se zabývá podmínkami, při jejichž splnění může civilní soud zakázat imisi, která pochází ze stavby, která byla úředně povolena. Autor vysvětluje některé sporné pojmy a souvztažnosti. Např. pojednává o vztahu mezi imisemi způsobenými provozem úředně schváleného provozu podniku (§ 1013 odst. 2 OZ) a imisemi pocházejícími z úředně povolené stavby. Článek rovněž vyhodnocuje aktuální právní úpravu tzv. privilegovaných imisí. Podle názoru jeho autora jde o krok správným směrem. Zákonodárce však měl úpravu v novém civilním kodexu lépe provázat s předpisy veřejného práva.


Stáhnout