Veronika Bílková | Ústav mezinárodních vztahů, Praha

Idealisté nebo fanatici? Zahraniční (terorističtí) bojovníci z pohledu mezinárodního práva

Jurisprudence 6/2015 Rubrika: Články Str.: 16-23

Klíčová slova: Rada bezpečnosti OSN, Rada Evropy, terorismus, zahraniční bojovníci

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na dva nové mezinárodněprávní instrumenty týkající se zahraničních (teroristických) bojovníků, které jsou relevantní také pro Českou republiku. Jde o Rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2178 z roku 2014, který je závazný pro všechny státy světa, a Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o předcházení terorismu z roku 2015, jehož ratifikaci bude ČR muset zvážit. Příspěvek stručně shrnuje obsah obou instrumentů a poukazuje na jejich nedostatky. Mezi ty se řadí zejména vymezení zahraničních teroristických bojovníků, které zůstává vágní a navíc se do značné míry míjí s běžným chápáním zahraničních bojovníků, preventivní přístup instrumentů spojený s volnou kauzální vaznou mezi kriminalizovanými jednáními a hlavním trestným činem (terorismus, resp. aktivity tzv. Islámského státu) a možný rozpor s lidskými právy.


Stáhnout