Kateřina Šveřepová, Petr Řezníček
Pracoviště autora: advokátka, advokát

Hromadné žaloby v České republice optikou právní úpravy v EU

Jurisprudence 4/2023 Rubrika: Články Str.: 2-8

Klíčová slova: hromadné soudní řízení, přeshraniční hromadné žaloby, transpozice směrnice

Abstrakt: Příspěvek se věnuje právní úpravě hromadného soudního řízení v České republice z hlediska legislativy EU [směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1828 o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES] a národních legislativ vybraných členských států EU. Zaměřuje se přitom na analýzu a srovnání vybraných institutů právních úprav hromadných soudních řízení, zejména osoby hromadného žalobce, účinnosti zákona o hromadném řízení, režimu hromadných žalob či jejich financování. Příspěvek je také věnován otázce přeshraničních hromadných žalob. Autoři si v této souvislosti kladou otázky, jak budou přeshraniční hromadné žaloby použitelné, jaký vliv na jejich podávání bude mít nastavení parametrů právních úprav hromadných soudních řízení v členských státech EU nebo jaká jsou rizika související s jejich podáváním.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout