Martin Hapla
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Funkční, nebo důstojné soudnictví? Diskuzní příspěvek k limitům soudcovské odpovědnosti

Jurisprudence 1/2024 Rubrika: Diskuse Str.: 25-30

Klíčová slova: Soudnictví, kárná odpovědnost, profesní etika, soudcovská důstojnost, důvěra

Abstrakt: Text prezentuje tezi, že důraz na funkčnost soudnictví je jediným legitimním důvodem, na jehož základě můžeme soudci uložit kárný postih nebo nějakou zvláštní povinnost, kterou by jako běžný občan neměl. Požadavkům na zachování důvěry veřejnosti nebo soudcovské důstojnosti je tedy třeba přisuzovat pouze instrumentální hodnotu, která je odvozená od toho, že přispívá k dobrému fungování justice. Oba právě uvedené koncepty jsou totiž v mnoha ohledech nejasné a bez dalšího upřesnění otvírají až příliš velký prostor pro možnou libovůli a vyvíjení škodlivého tlaku na soudce. Autor proto uvažuje také o vztahu mezi důstojností a dodržováním etikety coby jejím možném obsahu. Text tak poskytuje komplexní pohled na to, co je smyslem kárné a profesní odpovědnosti a jaké jsou její limity. Uvedené myšlenky je nakonec možno zobecnit a vztáhnout i na další právní profese.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout