Barbora Vlachová

Fotovoltaické elektrárny a hrozba mezinárodních arbitráží

Jurisprudence 2/2014 Rubrika: Články Str.: 35-41

Klíčová slova: fotovoltaika, arbitráž, elektrárny

Abstrakt: V posledních letech došlo v České republice v oblasti podpory získávání energie ze slunečního záření k poněkud bouřlivému vývoji. Díky státní podpoře začal počet fotovoltaických elektráren výrazně růst, což s sebou přineslo řadu negativních efektů. Na nastalou situaci zareagovali zákonodárci omezením podpory, zejména prostřednictvím dodatečného zdanění. Majitelé fotovoltaických elektráren proti zavedeným opatřením brojí všemi dostupnými prostředky. Doposud nebyli před soudy příliš úspěšní, což však změnilo nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Zahraniční vlastníci mají možnost vymáhat své nároky prostřednictvím mezinárodní investiční arbitráže, přičemž někteří z nich již avizovali zahájení řízení proti České republice.


Stáhnout