Stanislava Hýbnerová | Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Faix, Martin – Bureš, Pavel – Svaček, Ondřej: Vznik a uznání státu: Aktuální pohled mezinárodního práva. Praha: Leges, 2013, 144 stran

Jurisprudence 3/2015 Rubrika: Recenze Str.: 43-44


Stáhnout