Věra Honusková
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Evropské azylové právo na rozcestí

Jurisprudence 2/2016 Rubrika: Články Str.: 7-17

Klíčová slova: Uprchlické právo, evropské azylové právo, hromadný příliv, nucená migrace, Společný evropský azylový systém, dočasná ochrana

Abstrakt: Předkládaná stať se zabývá odpovědí členských států Evropské unie, potažmo Evropské unie jako celku, na hromadný příliv osob v roce 2015. Text nejprve vymezuje základní pojmy, pak popisuje možné přístupy státu. Rozebírá kroky, které jsou předpokladem přijetí adekvátní právní odpovědi a které státům umožní, aby byli tvůrci své odpovědi, a ne těmi, kdo pasivně reagují na vzniklou situaci. Státy se také musejí rozhodnout, zda budou na stávající situaci odpovídat jako jednotlivé státy, anebo zda svěří v oblasti migrace více pravomocí Evropské unii. Nynější právní úprava je na půl cesty. Jako vhodný nástroj pro řešení stávající situace vidí autorka evropský postup a zvážení poskytnutí dočasné ochrany i přesto, že je na ni téměř pozdě.


Stáhnout