Monika Forejtová, Markéta Šlejharová
Pracoviště autora: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Evropské a vnitrostátní aspekty jmenování hmotněprávního opatrovníka akciové společnosti

Jurisprudence 4/2016 Rubrika: Články Str.: 21-31

Klíčová slova: opatrovník, akciová společnost, evropské právo, nový občanský zákoník

Abstrakt: Článek se zabývá problematikou ustavení hmotněprávního opatrovníka akciové společnosti a evropskými a vnitrostátními aspekty tohoto institutu, který zavedl nový občanský zákoník. Pozornost je také věnována hmotněprávní a procesní úpravě opatrovnictví právnických osob a zmíněn je i jeho ústavněprávní rozměr. Autorky stávající úpravu opatrovnictví právnických osob kritizují, a to hlavně ve vztahu k akciovým společnostem, vzhledem ke složitosti jejich vnitřní struktury v porovnání s ostatními obchodními korporacemi. Článek také poskytuje praktický náhled na celou problematiku, vysvětluje, jak aplikují zmíněný institut soudy, a naznačuje, jak by se, s co největším respektem k právům obchodních společností, aplikovat měl.


Stáhnout