Magdaléna Svobodová

Evropská občanská iniciativa jako pokus o přímou demokracii v Evropské unii

Jurisprudence 3/2014 Rubrika: Články Str.: 17-25

Klíčová slova: Evropská unie, evropská občanská iniciatiova, Lisabonská smlouva, přímá demokrace

Abstrakt: Autorka se ve svém příspěvku zabývá evropskou občanskou iniciativou jako novým institutem zavedeným Lisabonskou smlouvou. Jedná se o prvek přímé demokracie, který má přispět k odstraňování demokratického deficitu Evropské unie. Autorka analyzuje právní úpravu tohoto institutu v primárním právu (ve Smlouvě o Evropské unii a ve Smlouvě o fungování Evropské unie) i v sekundární legislativě. Hodnotí dosavadní zkušenosti s evropskou občanskou iniciativou, přičemž se zaměřuje na konkrétní úspěšné i neúspěšné občanské iniciativy. Zamýšlí se také nad účinností a přínosem tohoto nástroje.


Stáhnout