Ivo Šlosarčík
Pracoviště autora: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

Europeizace ústavního postavení prezidenta České republiky

Jurisprudence 2/2016 Rubrika: Články Str.: 18-29

Klíčová slova: Evropská unie, president republiky, Evropská rada, Lisabonská smlouva, ratifikace mezinárodních smluv, prezidentské veto, amnestie

Abstrakt: Článek mapuje vliv, který mělo přistoupení České republiky k Evropské unii na česká ústavní pravidla ošetřující pozici prezidenta republiky. Demonstruje, že rovněž postavení českého prezidenta prošlo europeizací, byť tento proces byl ve vztahu k prezidentovi republiky méně zřetelný než např. u vlády, parlamentu nebo soudní moci. Přesto je také u prezidenta republiky pozorovatelná adaptace jeho ústavní pozice na požadavky vyplývající z českého členství v Evropské unii (tzv. sestupná europeizace), ale i snaha využít unijních institucí jako nové platformy k prosazování svých cílů i pro případné soupeření s jinými českými ústavními aktéry (tzv. vzestupná europeizace).


Stáhnout