Ivo Šlosarčík
Pracoviště autora: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

EU a hraniční kameny: Když se neshodují státní hranice a reálná kontrola území

Jurisprudence 3/2023 Rubrika: Články Str.: 1-9

Klíčová slova: Evropská unie – suverenita – státní hranice – účinná kontrola území – mezinárodní smlouvy – přidružení – Ukrajina – Izrael – Maroko – Západní Sahara – Kypr – Německo – Německá demokratická republika

Abstrakt: Článek analyzuje přístup Evropské unie k územím členských nebo přidružených států, jejichž právní režim je sporný kvůli absenci faktické vládní kontroly nebo kvůli kolizi s pravidly mezinárodního práva. S využitím případových studií Kypru, SRN před rokem 1990, Maroka a Izraele mapuje článek zejména judikaturu Soudního dvora EU týkající se mobility osob, volného pohybu zboží a označování původu výrobků.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout