Petr Roháček
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Etika jako jeden z nejdůležitějších předmětů vyučovaných na právnických fakultách: proč učit etiku?

Jurisprudence 1/2024 Rubrika: Diskuse Str.: 31-38

Klíčová slova: právnická etika, etika právníků, právnické fakulty, aféra Watergate, právní vzdělávání, profesní odpovědnost, etická dilemata

Abstrakt: Článek zdůrazňuje stěžejní roli etiky v právním vzdělávání a klade její důležitost na úroveň ostatních základních právních předmětů. Toto podkládá nejdříve rozborem specifické role právníků ve společnosti. Poté se věnuje Bloomově taxonomii výukových cílů a jejímu dopadu na reálnou výuku na právnických fakultách. Článek následně provádí čtenáře aférou Watergate a jejím vlivem na razantní změnu ve vnímání důležitosti výuky etiky na právnických fakultách v USA. V poslední části článek analyzuje a vyvrací argumenty proti výuce etiky na právnických fakultách.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout