Maxim Tomoszek

Esenciální obsah základních práv jako součást podstatných náležitostí demokratického právního státu

Jurisprudence 2/2015 Rubrika: Stať Str.: 3-15

Klíčová slova: esenciální obsah, základní práva, podstatné náležitostí demokratického právního státu, právní stát, demokratický právní stát, proporcionalita, racionalita

Abstrakt: Cílem příspěvku je analyzovat vztah ustanovení čl. 9 odst. 2 Ústavy ČR a čl. 4 odst. 4 Listiny, zejména z pohledu kompatibility konceptu esenciálního obsahu základních práv s dalšími prvky ústavního systému ČR, vymezení esenciálního obsahu základních práv a důsledků jeho existence pro aplikační praxi. Po vyrovnání se s kritikou konceptu esenciálního obsahu základních práv se autor zabývá analýzou judikatury ÚS s cílem identifikovat faktory umožňující v konkrétních situacích vymezit esenciální obsah základních práv.


Stáhnout