Zuzana Ambrozková
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Emoce a právo jako samostatný obor právní vědy: přehled literatury a návrhy na výzkum

Jurisprudence 2/2024 Rubrika: Články Str.: 9-18

Klíčová slova: právo a emoce, emoce, racionalita, soudní rozhodování, právní vědomí

Abstrakt: V angloamerické sféře se v posledních dvou desetiletích rozvíjí oblast vědeckého výzkumu práva a emocí, který odhaluje dříve neprobádané souvislosti mezi těmito společenskými fenomény. V tuzemské odborné debatě nebylo toto téma dosud uceleně zkoumáno. V následujícím textu představuji oblast práva a emocí jako samostatného vědního oboru, shrnuji dosavadní poznání. Prezentuji hlavní argumenty, proč by se právo mělo o emoce aktivně zajímat. Základní myšlenkou je, že dokud nepřipustíme, že emoce hrají v právním systému vlastní roli, mohou působit nepozorovaně, nebýt řádně zohledňovány a usměrňovány. Nakonec navrhuji tři směry teoretického, ale především empirického zkoumání emocí v právu: výzkum emocí právních profesionálů, výzkum emocí jako součást předmětu rozhodování a výzkum emocí adresátů práva.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout