Libor Dušek, Josef Montag
Pracoviště autora: Vysoká škola ekonomická v Praze / International School of Economics, Kazakh-British Technical University

Ekonomický přístup ke zkoumání práva: přehled metodologie a nástin příležitostí pro výzkum v České republice

Jurisprudence 6/2016 Rubrika: Články Str.: 39-48

Klíčová slova: ekonomická analýza práva; empirická právní studia; metodologie právní vědy

Abstrakt: Článek má za cíl stručně čtenářům představit ekonomii jako soubor nástrojů, jež usnadňují analýzu společenských dopadů právních norem. Aplikaci ekonomie při studiu práva ilustrujeme na příkladu odpovědnosti za škodu. Shrnujeme výzkumné metody používané ve třech charakteristických typech výzkumných prací v Law and Economics: (i) slovní, argumentační analýzy, (ii) matematické modely a (iii) empirické studie. Detailní pozornost věnujeme zejména empirickým studiím experimentálního charakteru. Závěrem vyzdvihujeme výzkumné příležitosti a přidáváme několik tipů pro ambiciózní výzkumníky.


Stáhnout