Jan Broulík | Tilburg Law and Economics Center, Tilburg University

Ekonomický přístup k právu v USA a Evropě: Příčiny odlišného rozšíření

Jurisprudence 3/2015 Rubrika: Stať Str.: 3-14

Klíčová slova: ekonomie, právo, common law, civil law, právní kultura

Abstrakt: Zahraniční literatura identifikuje rozličné příčiny toho, proč se ekonomický přístup k právu rozšířil mnohem silněji v USA než v Evropě. Tento článek tyto příčiny člení do následujících pěti kategorií: (1) institucionální prostředí, (2) právní kultura, (3) akademické instituce, (4) vybavenost znalostmi a dovednostmi a (5) vliv jednotlivců a finančních prostředků. Příčiny ze všech těchto kategorií – z nichž některé se navzájem podmiňují či jinak ovlivňují – mohou do určité míry vysvětlovat uvedenou „transatlantickou odlišnost“. Některé z těchto příčin jsou ovšem relevantní pouze pro vysvětlení týkající se určité skupiny aktérů činných v evropských právních komunitách (např. soudců).


Stáhnout