Marek Antoš
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

EET, kouření, hospodářská práva a jaderná tlačítka

Jurisprudence 3/2019 Rubrika: Články Str.: 1–5

Klíčová slova: sociální a hospodářská práva, právo podnikat, soudní přezkum ústavnosti

Abstrakt: Článek stručně představuje dvě významná rozhodnutí Ústavního soudu, která se týkají přezkumu omezení hospodářských práv: nález o elektronické evidenci tržeb a nález o zákazu kouření ve stravovacích zařízeních. Na základě analýzy těchto nálezů i připojených odlišných stanovisek formuluje čtyři otázky, které dále komentuje. 1. Má být test racionality, který se používá u sociálních práv, aplikován i v případě omezení hospodářských práv? 2. Jaký test či testy mají být použity, pokud určitá úprava zasahuje nejen do sociálních či hospodářských práv, ale současně i do základních práv? 3. Jaké otázky mají být posuzovány v rámci druhého (potřebnost) a třetího (přiměřenost) kroku testu proporcionality? 4. Lze jakoukoliv regulaci nakládání s libovolnou věcí, která může být předmětem vlastnictví, považovat za omezení ústavně zaručeného práva vlastnit majetek a uplatňovat na něj požadavky testu proporcionality?


Stáhnout