Marek Antoš
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Editorial

Jurisprudence 6/2016 Rubrika: Články Str.: 2

Abstrakt: Vědy, které mají čas se zabývat vlastní metodologií, jsou nemocné vědy, napsal prý kdysi Gustav Radbruch. Nahlíženo touto optikou, kypí právní věda zdravím. Snad jen tu a tam na ni v posledních letech něco leze: s postupně zaváděnými změnami ve financování a hodnocení právnických fakult totiž vzrůstá tlak na získávání různých grantových projektů, s čímž je spojena zvýšená potřeba zamýšlet se nad jejich návrhy a nejrůznějším hodnotícím komisím popisovat, jaké výzkumné otázky si navrhovatel klade a jakými metodami chce dospět k odpovědím. V rámci Grantové agentury ČR navíc právnické projekty sdílí společný hodnotící panel s politology, což riziko nákazy „rýmičkou“ výrazně zvyšuje...


Stáhnout