Jan Nešpor
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

E-government jako specifické právní odvětví?

Jurisprudence 1/2024 Rubrika: Články Str.: 1-9

Klíčová slova: eGovernment, právní odvětví, systematizace

Abstrakt: Existuje v českém právním systému právní odvětví nazývané jako právo eGovernmentu? Jaké jsou jeho definiční kritéria či znaky? A lze současně rozklíčovat spletitost právních předpisů a systematizovat ji do uceleného celku. Pro zodpovězení výše uvedené hypotézy vychází článek z teoretické definice právního odvětví. Tuto definici článek rozebírá a jednotlivé znaky, která lze v právní úpravě eGovernmentu pozorovat s ní porovnává. Kromě toho se článek zabývá související otázkou, zda právní úprava eGovernmentu upravuje i ojedinělá práva a povinnosti jako je například právo jednotlivců na využívání eGovernmentu a jeho různých digitálních nástrojů a služeb a povinnosti nositelů veřejné správy tyto nástroje a služby pro praktické využití implementovat. Závěrem analýzy je, že se nově objevuju a zdokonaluje samostatné a specifické právní odvětví, a to právo eGovernmentu, které tvořeno specifickými kritérii a znaky, vychází z ojedinělých principů a zakotvuje nová práva a povinnosti.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout