Linda Tvrdíková
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Důvěra v soudce jako funkce důstojnosti soudce: Proč má být soudce důstojný a co to znamená?

Jurisprudence 6/2022 Rubrika: Články Str.: 15-27

Klíčová slova: profese, etika, důstojnost soudce, kodexy, důvěra

Abstrakt: Koncept důstojnosti je zcela jistě centrálním pro chápání role soudce, či profese soudce, ve společnosti. Tento na úrovni českých právních předpisů nedefinovaný koncept se může zdát na jednu stranu těžko uchopitelný, na stranu druhou jsme jej v rámci běžné mluvy schopni používat. Pokud po jeho analýze budeme pátrat v české odborné literatuře, pak k němu mnoho informací nenalezneme. Jednotlivé články, které se konceptu důstojnosti soudce dotýkají, se zaměřují vždy na nějaký konkrétní aspekt, který blíže analyzují. Nějaký ucelenější pohled na něj stále chybí. Cílem tohoto textu je zpracovat teoretický přehled, který v českém právním prostředí chybí, který může sloužit jako základ pro další zkoumání konceptu důstojnosti soudce. Tu budeme zkoumat prostřednictvím funkce, kterou má plnit. Tou bude podle nás vytváření a udržování důvěry v justici.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout