Barbora Hnátová
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Dopady pandemie covidu-19 na práva pracovníků v globálním oděvním průmyslu

Jurisprudence 3/2022 Rubrika: Články Str.: 34-40

Klíčová slova: Covid-19, lidská práva, práva pracovníků, oděvní průmysl, oděvní společnosti, dodavatelský řetězec, obchodní aktivity

Abstrakt: Cílem článku je přiblížit nepříznivé dopady pandemie covidu-19 na práva pracovníků v globálním oděvním průmyslu a představit možná doporučení pro oděvní společnosti a státy, ve kterých tyto společnosti sídlí, která mohou napomoci tyto dopady na práva pracovníků v budoucnu zmírnit. Vyhlášení celosvětové pandemie covidu-19 Světovou zdravotnickou organizací přineslo náhlé omezování průmyslové výroby a uzavírání maloobchodu z důvodu ochrany před šířením nákazy. Tento článek se zabývá reakcí oděvního průmyslu spočívající v přijímání opatření zamezujících finančním ztrátám a jejich vlivem v rámci dodavatelského řetězce. Zvláštní pozornost je přitom věnována analýze porušování konkrétních práv pracovníků oděvní výroby. Článek vychází z průzkumů a reportů prováděných v průběhu roku 2020 v jednotlivých oděvních továrnách v regionu. Ve své poslední části pak článek nabízí doporučení pro státy, v nichž sídlí oděvní společnosti, k přijetí legislativních a politických kroků k podpoře dodržování práv pracovníků těmito společnosti také mimo území státu. Následně poskytuje doporučení rovněž pro oděvní společnosti, které vyzývá k zavádění dobrovolných opatření, která mají vést k dodržování lidských a pracovních práv pracovníků a přispívat k udržitelnosti v rámci dodavatelských řetězců.


Stáhnout