Petra Kotápišová
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Digitalizace soudního spisu

Jurisprudence 1/2024 Rubrika: Články Str.: 20-24

Klíčová slova: Digitální soudní spis, elektronický soudní spis, eSpis, ISIR, elektronický platební rozkaz, soudní spis

Abstrakt: Stále více se rozmáhající zapojení technologií do soudního řešení civilních sporů s sebou nutně nese také otázku vedení digitálních soudních spisů. Nové technologie přinášejí možnosti, jak způsob vedení soudních spisů a nahlížení do nich zjednodušit. Cílem předloženého příspěvku je přinést zamyšlení nad problematikou digitálního soudního spisu, se zaměřením na otázky, zda náš právní řád umožňuje zavedení digitálního soudního spisu a jaká úskalí mohou být se zavedením digitálního soudního spisu spojena. Závěrem příspěvku je konstatování, že přestože právní úprava zavedení digitálního soudního spisu předpokládá, je nutné přijmout konkrétní prováděcí pravidla pro řádné a efektivní fungování elektronického spisu. Dále je nutné vyřešit otázku systému, ve kterém bude digitální soudní spis provozován.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout