Jaromír Fronc
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Difúzní přezkum, okrajová nesouladnost a právní jistota

Jurisprudence 2/2022 Rubrika: Články Str.: 10-21

Klíčová slova: částečná protiústavnost, právní jistota, přezkum právních předpisů

Abstrakt: V českém právu se můžeme setkat s koncentrovaným i difúzním modelem přezkumu právních předpisů, přičemž existují i hraniční situace, kdy lze myslitelně aktivovat oba způsoby přezkumu. Hlavní výhodou difúzního přezkumu je operativní vyřešení kolize norem v konkrétním případě, a tedy rychlá ochrana práv účastníků řízení. Naopak za stěžejní výhodu koncentrovaného přezkumu v kontinentálním systému práva je považována právní jistota. Tuto tezi se článek pokouší relativizovat zejména pro případy částečné, potažmo okrajové nesouladnosti, kde je difúzní přezkum z hlediska stability práva méně invazivním. Zvláště v takových případech je tudíž např. myslitelné, aby obecný soud sám aplikoval mezinárodní smlouvu o lidských právech. Závěrem článek argumentuje ve prospěch širší soudní diskrece při volbě způsobu přezkumu.


Stáhnout