Florián Doležal
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Demokratická legitimita řádného postupu dle čl. 48 Smlouvy o EU ve světle ústav členských států

Jurisprudence 1/2022 Rubrika: Články Str.: 26-35

Klíčová slova: demokratická legitimita, řádný postup, primární právo, právo EU, členské státy

Abstrakt: Cílem článku je podrobná analýza demokratické legitimity řádného postupu pro tvorbu primárního práva dle čl. 48 Smlouvy o EU v širších souvislostech a kontextu relevantních ústavních pravidel členských států a vytvoření solidního základu pro případnou demokratickou reformu. Nejprve se zabývá řádným postupem obecně, a to zejména vztahem jeho právní úpravy k jiným ustanovením primárního práva, působností, možnými právními důsledky, základní strukturou a aktéry. Dále rozebírá fáze řádného postupu, a to vždy ve spojitosti s vnitrostátními pravidly pro obdobné případy. Závěrem je konstatování, že pro demokratickou legitimitu řádného postupu je klíčová přítomnost Evropské rady a mezivládní konference a také že srovnání demokratické legitimity řádného postupu a obdobných procesů na vnitrostátní úrovni vychází lépe pro ústavní úpravy většiny členských států, současně je nastíněna možnost většího zapojení občanů EU skrze reformu evropské občanské iniciativy.


Stáhnout