Jiří Baroš

Dělba moci jako nástroj konstitucionalismu

Jurisprudence 7/2013 Rubrika: Články Str.: 11-17

Klíčová slova: dělba moci, konstitucionalismus, Carl Schmitt, sociologie, pojmosloví

Abstrakt: Článek představuje první část širšího projektu genealogie a architektury konceptu dělby moci. Po metodologické stránce se inspiruje Schmittovou sociologii (právních) pojmů, která není bezprostředně orientována na praktické zájmy právního života, ale snaží se o nalezení poslední, radikálně systematické struktury právních pojmů. Na rozdíl od Schmitta vychází autor tohoto článku jednoduše z předpokladu, že v modernitě nastal přechod od monarchistické myšlenky legitimity k myšlence demokratické, podle níž veškerá moc spočívá v konstitutivní moci lidu.


Stáhnout