Michal Urban, Petr Soukup
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Co znají a dokáží studenti práv a proč vlastně práva studují? Empirický pohled na studenty třetího a pátého ročníku tří právnických fakult v České republice

Jurisprudence 6/2023 Rubrika: Články Str.: 28-36

Klíčová slova: právní vzdělávání, právní znalosti, právní dovednosti, motivace ke studiu, reforma právního vzdělávání

Abstrakt: Právní vzdělávání v ČR se nedostatečně opírá o empirická data. Prvním krokem ke změně tohoto stavu je víc zjistit o studentech, kteří na právnické fakulty nastupují: proč chtějí studovat práva a jakými znalostmi a dovednostmi disponují? Za tímto účelem sestavili autoři rozsáhlý dotazník, který měří znalosti, dovednosti, studijní motivace a hodnoty studentů práv 1., 3. a 5. ročníku. V tomto textu analyzují studijní motivace, znalosti a dovednosti studentů, kteří na pražské, brněnské či olomoucké právnické fakultě studovali v ak. roce 2018/2019 ve 3. a 5. ročníku. Pomocí explorační faktorové analýzy pro hledání příbuzných proměnných a strukturních modelů pro hledání vztahů mezi proměnnými dochází k tomu, že zejména znalosti z občanského a obchodního práva prokázaly vliv na úroveň právních dovedností, motivace studentů 3. a 5. ročníku se odlišují jen minimálně a studenti 5. ročníku dosahovali vyšší úrovně znalostí v oblastech platného práva a vyšší úroveň právních dovedností.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout