Richard Král
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Co vlastně přináší kontroverzní rozsudek SD EU ve věci Coman?

Jurisprudence 1/2019 Rubrika: Diskuse Str.: 39–42

Klíčová slova: rozsudek Coman, Soudní dvůr EU, uznávání manželství osob stejného pohlaví

Abstrakt: Článek se zabývá nedávným rozsudkem ve věci Coman, v němž se Soudní dvůr EU vyslovil tak, že pojem neunijní „manžel nebo manželka“ migrujícího unijního občana ve směrnici 2004/38 o volném pohybu unijních občanů může zahrnovat i manžela nebo manželku dotyčného unijního občana stejného pohlaví. Článek se soustředí na analýzu právních implikací tohoto rozsudku zejména v těch členských státech EU, které neuznávají manželství osob stejného pohlaví. Argumentuje též pro přehodnocení přístupu SD EU ve věci Metock.


Stáhnout