Barbara Havelková
Pracoviště autora: Faculty of Law, University of Oxford

Co a jak psát aneb obrana badatelských výstupů v právu

Jurisprudence 6/2016 Rubrika: Články Str.: 11-17

Klíčová slova: právní žánry; druhy právní produkce; badatelský výstup; akademické psaní

Abstrakt: Článek se věnuje různým druhům právní produkce, jejich cílům a charakteristikám a reflektuje zejména rozdíly mezi českým a angloamerickým akademickým prostředím. Identifikovány jsou čtyři hlavní druhy právní produkce – komentáře, učebnice, vlastní badatelské výstupy a eseje. Třetí typ produkce, typický a nejvýše hodnocený výstup v angloamerickém kontextu, je v Česku méně zastoupen a současně má jiné charakteristiky. Zejména často neobsahuje úzké vymezení problému a výzkumné otázky, reflexi a vysvětlení metody a nesoustředí se primárně na originální názory či argumenty autora/ky. Toto má v českém kontextu své důvody, z nichž některé – zejména chybějící kontinuita právní vědy kvůli čtyřiceti letům komunismu – vysvětlují a ospravedlňují potřebu „mapovat“ spíše než kriticky analyzovat. Článek navzdory tomu apeluje na větší soustředění na úzce vymezené, metodologicky rigorózní, hlubší analýzy práva v jeho společenském, teoretickém a mezinárodním kontextu.


Stáhnout