Lukáš Šikel
Pracoviště autora: Právník

Členství soudců v politické straně a členství soudců v církvi

Jurisprudence 6/2020 Rubrika: Články Str.: 18-31

Klíčová slova: nezávislost a nestrannost soudců, členství v politické straně, členství v církvi

Abstrakt: Článek je koncipován tak, aby byl čtenář nejprve krátce seznámen se základními pojmy – nezávislost a nestrannost soudců – a následně navazuje částí o členství soudců v politických stranách, kde klade důraz i na novelu zákona o soudech a soudcích, která obsahuje zavedení zákazu členství soudců v politických stranách, a zhodnocení předložené argumentace zákonodárce. Autor pak dochází k závěru, že členství soudců v politických stranách by zákonem být zakázáno nemělo, protože by mělo převážit právo na svobodné sdružování soudců v politických stranách. V druhé části článku se autor věnuje členství soudců v církvi. Toto členství vzhledem k téměř absentujícím povinnostem u pěti zkoumaných církví a náboženských společností pochybnosti o ohrožení nezávislosti a nestrannosti soudců pak spíše nevzbuzuje.


Stáhnout