Martin Štefko
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy; Kocián Šolc Balaštík

Česká stagnace vs. maďarská a polská (r)evoluce v sociálním dialogu

Jurisprudence 1/2020 Rubrika: Diskuse Str.: 36–41

Klíčová slova: stávka, tripartita, sociální dialog

Abstrakt: Mezinárodní a unijní právo předpokládají existenci jakéhosi orgánu, který na národní úrovni realizuje sociální dialog. Národní právo v ČR, Maďarsku a Polsku upravuje existenci takového tripartitního orgánu. Ve dvou zmíněných sousedních zemích však došlo k evoluci, ne-li přímo k revoluci tripartitního dialogu. Cílem tohoto článku je posoudit, zda je lepší (česká) stagnace, či maďarská a polská evoluce. Dle názoru autora je ústředním kritériem zabránění revoluci. Základním cílem tripartitních struktur je mírnit růst nespokojenosti nižší a částečně též střední třídy společnosti, které, pokud na ně není brán zřetel (ať už domněle, či skutečně), se kumulují a časem hrozí propuknout v obtížně kontrolovatelné nepokoje. Tento článek podává vstupní srovnání formalizovaných struktur v sousedním Maďarsku a Polsku s cílem zjistit, zda tamější reformy přispěly k lepšímu fungování sociálního dialogu na národní úrovni.


Stáhnout