Karel Černín
Pracoviště autora: Nejvyšší správní soud

Argumentace právními principy v judikatuře: témata pro empirický výzkum

Jurisprudence 4/2019 Rubrika: Články Str.: 1–14

Klíčová slova: princip, zásada, argumentace, judikatura, empirický výzkum

Abstrakt: Článek nastiňuje možné směry empirického výzkumu, jehož předmětem by mohla být argumentace právními principy v soudních rozhodnutích. Nejprve představuji dosavadní odbornou literaturu, z níž je zřejmé, že principiální argumentace je tématem značně kontroverzním. Poté formuluji otázky, na něž by bylo možné hledat odpovědi empirickými metodami – jaký význam principy v soudní argumentaci mají a k jakým výkladovým postupům se využívají, zda soudy věnují dostatečnou pozornost uvedení zdrojů, z nichž na existenci právního principu usuzují, a zda se k principiální argumentaci uchylují pouze v těžkých případech, tedy až poté, co selžou tradiční výkladové metody. Na tento článek bude navazovat další s názvem „Principy dobré správy v argumentaci NSS: výsledky empirického výzkumu“, v němž představím výsledky své disertační práce na dané téma.


Stáhnout