Radka Zahradníková

Aplikace zákona o zvláštním řízení soudním na některá řízení ve věcech obchodních korporací

Jurisprudence 5/2014 Rubrika: Články Str.: 34-42

Klíčová slova: občanské soudní řízení, sporné řízení, nesporné řízení, řízení ve věcech právnických osob, občanský soudní řád, zákon o zvláštních řízeních soudních

Abstrakt: Článek se zabývá tím, která konkrétní řízení ve věcech právnických osob budou nově upravena zákonem o zvláštních řízeních soudních a která zůstanou předmětem úpravy v občanském soudním řádu jako kodexu sporného řízení. Dospívá k závěru, že rozlišení těchto řízení není zcela jednoznačné a že zařazení některých řízení do zákona o zvláštních řízeních soudních, který je považován za kodex nesporných řízení, není zcela v souladu s převažujícím názorem na charakter jednotlivých řízení.


Stáhnout