Vojtěch Hau
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Analýza písemného odůvodňování civilních rozsudků

Jurisprudence 6/2023 Rubrika: Články Str.: 1-18

Klíčová slova: soudní rozhodnutí, soudní rozhodování, právní psaní, právní jazyk, civilní proces

Abstrakt: Článek se na úvod zaměřuje na popis ideální podoby odůvodnění rozsudku a identifikaci nejčastějších nedostatků písemného odůvodňování rozhodnutí. Z těchto zjištění následně vyvěrají kritéria obsahové analýzy, která podrobuje empirickému výzkumu 150 civilních rozsudků. Nakonec článek prezentuje výsledky analýzy a poté nad nimi vede polemiky a navrhuje vlastní řešení odhalených nedostatků. Kromě toho pozoruje různé způsoby přebírání judikatorních a doktrinálních závěrů v právní argumentaci a sleduje jejich četnost nebo srovnává některé prvky odůvodnění podle generací soudců.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout